Forum www.muzykoterapia.fora.pl Strona Główna www.muzykoterapia.fora.pl
Czy muzyka łagodzi obyczaje?
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Metodyka pracy z chórem

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.muzykoterapia.fora.pl Strona Główna -> szkoły i uczelnie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
pedagog
Gość


PostWysłany: Czw 21:52, 07 Lut 2013    Temat postu: Metodyka pracy z chórem

WSTĘP

Wychowanie muzyczne pobudza i usprawnia naturalny rozwój dziecka. Pod wpływem przyjemnych przeżyć i radości, które powstają w wyniku kontaktu z muzyką aktywizują się procesy psychiczne. Pieśń przez swoją treść słowną kształtuje emocjonalny stosunek do zjawisk życia i wydarzeń historycznych, wyobraźni i fantazji.

Zbiorowe śpiewanie jest fantastyczną szkołą życia, wdraża do pracy w grupie, uczy współdziałania, realizując w ten sposób zadania wychowania społecznego i moralnego.Wartości wychowawcze chóru tkwią w jego programie pracy. Chór jednoczy jego uczestników. Zmusza ludzi do współdziałania i ułatwia wzajemne porozumienie, wszystkich łączy chęć śpiewania i umiłowanie pieśni, a także zrozumienie spraw muzyczno-wokalnych.

Praca w chórze stwarza pewne rygory porządkowe, narzuca określone metody i tok pracy, którym każdy członek chóru musi się poddać. Chór umożliwia rozwijanie u członków zdolności organizacyjnych, od których zależy osiąganie sukcesu.

W tym tkwi wychowawcza rola chóru, gdyż te zdolności przenoszone są na inne dziedziny życia. Chór kształci w dzieciach poczucie, że mają do spełnienia ważną misję - muszą nieść swoją muzyką radość ludziom, którzy jej potrzebują.Program ten opracowany został w oparciu o wytyczne rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. Nr 5 z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr 157, poz. 1100 z późniejszymi zmianami).
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 21:54, 07 Lut 2013    Temat postu:

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi a także potrzeby szkoły oraz literaturę fachową. Program obejmuje uczniów klas III – VI, jest zaplanowany na trzy godziny tygodniowo.Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Program chóru szkolnego zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, ale zawiera również elementy zasad muzyki i historii muzyki.

W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:
- poznawczo – kształcącą,
- wychowawczą,
- użytkową.

Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 21:56, 07 Lut 2013    Temat postu:

CEL GŁÓWNY

Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.
2. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.
3. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
4. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
5. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru okolicznościowego.
6. Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
7. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.
8. Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.
9. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
10. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
11. Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
12. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.
13. Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
14. Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
15. Praca z uczniem uzdolnionym muzycznie
16. Przygotowanie chóru i solistów do konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:15, 07 Lut 2013    Temat postu:

METODY NAUCZANIA

1) Metody asymilacji wiedzy:

- pogadanki na temat higieny głosu, ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;
- pojęcia niezbędne do prowadzenia rozmów o muzyce;
- nauka piosenek metodą ze słuchu.

2) Metody praktyczne:

- przykładowe ćwiczenia emisyjne wykonywane przez nauczyciela, aż do samodzielnego wykonania ich przez uczniów;
- stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń (dostosowanie do możliwości poznawczych ucznia);
- ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo;
- nauka piosenek metodą przy pomocy nut.

3) Metody eksponujące:

- poznawanie wartości przez przeżywanie;
- tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych;
- eksponowanie wartości moralnych i estetycznych.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:16, 07 Lut 2013    Temat postu:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W czasie zajęć chóru szkolnego należy wykorzystywać różne środki dydaktyczne:

- śpiewniki ze słowami piosenek;
- zapis nutowy piosenek;
- odtwarzacz płyt CD;
- płyty z akompaniamentami do piosenek;
- instrument klawiszowy.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:19, 07 Lut 2013    Temat postu:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Słuchanie utworów muzycznych.
2. Poznawanie terminów muzycznych.
3. Ruchy dyrygenta.
4. Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne.
5. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony.
6. Ćwiczenia dykcji.
7. Nauka śpiewu zbiorowego jedno i wielogłosowego.
8. Nauka na pamięć piosenek i pieśni.
9. Nauka umiejętności wyczucia i zrozumienia treści muzycznej utworu.
10. Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne.
11. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
12. Występy przed publicznością.
13. Udział w konkursach i przeglądach muzycznych.
14. Interpretowanie poznanej muzyki.
15. Ukazywanie wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.
16. Kontakt z dziełami sztuki muzycznej – koncerty, przedstawienia.
17. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej i muzyki innych narodów.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:28, 07 Lut 2013    Temat postu:

TEMATYKA ZAJĘĆ CHÓRU

1. Zajęcia organizacyjne:
- zadania i funkcjonowanie chóru szkolnego;
- zapoznanie uczniów z tematyką i organizacją chóru szkolnego.

2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami z zasad muzyki i terminami muzycznymi.
- drzewo wartości nut i pauz,
- nazwy literowe i solmizacyjne,
- metrum,
- dynamika i agogika.

3. Zabawy rytmiczne.
- ćwiczenia rytmiczne w taktach na 2, 3 i 4,
- akcenty metryczne,
- tempa wolne, umiarkowane i szybkie.

4. Higiena śpiewu.
- ćwiczenia emisyjne i dykcyjne,
- ćwiczenia rozśpiewujące,
- wprawki dykcyjne.

5. Nauka piosenek metodą ze słuchu i przy pomocy nut.
- przygotowanie repertuaru dziecięcego i młodzieżowego,
- interpretacja utworów,
- śpiew jedno i dwugłosowy.

6. Przygotowanie piosenek na okolicznościowe imprezy szkolne i pozaszkolne.
- oprawa muzyczna uroczystości i akademii szkolnych i pozaszkolnych,
- udział w imprezach środowiskowych.

7. Udział w konkursach i przeglądach muzycznych.
- wybór i przygotowanie piosenek,
- możliwość wymiany informacji i doświadczeń.

8. Praca z uczniem uzdolnionym.
- wybór i nauka piosenek,
- praca nad interpretacją utworów,
- udział w imprezach szkolnych, konkursach i przeglądach.

9. Słuchanie muzyki chóralnej.
- analiza utworów muzycznych,
- kształcenie umiejętności aktywnego słuchania,
- słuchanie muzyki polskiej oraz muzyki innych narodów.

10. Dyrygent - rola i sposoby dyrygowania.
- rola dyrygenta w chórze,
- ruchy dyrygenta.

11. Wyjścia na koncerty muzyczne.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:30, 07 Lut 2013    Temat postu:

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

- umiejętność współpracy podczas śpiewu zbiorowego;
- znajomość ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;
- znajomość terminów muzycznych;
- reagowanie na ruchy dyrygenta chóru;
- znajomość repertuaru;
- umiejętność słuchania i analizowania utworów;
- umiejętność zrozumienia treści muzycznej utworu i jej interpretacja;
- udział podczas imprez szkolnych i środowiskowych;
- udział w konkursach i przeglądach muzycznych;
- znajomość muzyki ojczystej oraz muzyki innych narodów.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:36, 07 Lut 2013    Temat postu:

ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Nauczyciel w czasie swoich zajęć z uczniami powinien:
- odpowiednio organizować pracę uczniów;
- stosować odpowiednie metody pracy;
- prowadzić zajęcia w pracowni wyposażonej w tablicę z pięciolinią, instrument i odtwarzacz płyt CD;
- przygotowywać zestawy ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;
- dobierać odpowiedni i ciekawy repertuar;
- wspomagać uczniów, umożliwiać uczniom dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do ich uzdolnień i osiągnięć;
- wykazywać zainteresowanie pracą ucznia;
- dążyć do osiągnięcia założonych celów;
- zachęcać i rozwijać aktywność uczniów;
- zachęcać do rozwijania swoich zainteresowań.
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 22:40, 07 Lut 2013    Temat postu:

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:

Program pracy chóru szkolnego opracowany został przy założeniu, że zajęcia obywać się będą trzy razy w tygodniu przez wszystkie miesiące roku szkolnego. Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów jak i tematów.

Możliwa jest zmniejszenie czasu pracy przeznaczonego na niektóre tematy bez ogólnej szkody dla koncepcji programu. Jednocześnie zakłada się możliwość zwiększonej realizacji tematów, jeśli oczekiwania nauczyciela i uczniów nie zostaną spełnione w zaplanowanym czasie.

Program chóru szkolnego będzie realizowany na zajęciach dodatkowych. Jest on przeznaczony dla uczniów klas III– VI ze względu na duże zainteresowanie dzieci wszystkich tych klas udziałem w zajęciach.Program opracowałem uwzględniając kalendarz imprez szkolnych, zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W pracy położę szczególny nacisk na rolę muzyki w życiu człowieka. Efektem podjętych działań będzie prezentacja dorobku artystycznego uczniów w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, konkursów, przeglądów i festiwali.

EWALUACJA PROGRAMU:

Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, czyli uczniowie. Cenne zatem będą ich uwagi, opinie o programie, sposobie realizacji, skuteczności, użyteczności i atrakcyjności. Dlatego też do ewaluacji programu posłuży mi:

opinia uczestników chóru w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia z prowadzonych zajęć;
- analiza osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych;
- dyskusja z grupą w zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się osiągnąć i dlaczego?
- sprawozdanie z realizacji programu, gromadzenie dokumentacji (scenariusze uroczystości, zdjęcia) przedstawiające osiągnięcia uczniów.

Opracowaniemgr Maciej Karczewski
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Beata
Gość


PostWysłany: Sob 15:26, 11 Sty 2014    Temat postu:

Nasza dyrygentka w Koszalinie często zachowuje się jak rozkapryszona primadonna, a jako pedagog jest cieniutka nauczycielką z prowincji ,ale aspiracje ma conajmniej jak gwiazda pierwszej wielkości
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Sob 15:26, 11 Sty 2014    Temat postu:

...
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Sob 15:50, 11 Sty 2014    Temat postu:

...
..
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ania
Gość


PostWysłany: Pon 21:51, 27 Sty 2014    Temat postu:

Dzisiaj zrezygnowałam ze śpiewania w chórze Koszalin Canta, bo dyrygentka jest walnięta i chórem można walnąć o kant dupy
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.muzykoterapia.fora.pl Strona Główna -> szkoły i uczelnie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin