szkoły i uczelnie
Data Temat
2017-07-15 10:33 POMERANIA CANTAT. KOSZALIN’2017
2013-10-14 07:08 Konferencja: Jąkający wspierają się wzajemnie
2013-09-25 07:12 Gorria-Duo - duet skrzypcowo-akordeonowy
2013-02-07 17:52 Metodyka pracy z chórem
2013-02-07 17:48 oddychanie, fonacja, artykulacja w mowie i śpiewie
2013-01-28 20:20 Dyrygent chóralny i orkiestrowy
2013-01-28 20:14 10 Przykazań Nauki Śpiewu
2009-12-15 17:52 Szkolenie pt. Odpowiednie dać rzeczy słowo...
2009-12-15 17:47 LOGO-MUZYKO-TERAPIA w terapii nerwic i chorób psychosomat
2009-12-15 13:28 Wykłady i seminaria na UMCS z muzykoterapii uzdrowiskowej
2008-12-24 20:54 Trening relaksacji, autogenii i wizualizacji
2008-12-24 20:19 TWÓRCZE MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
2008-12-24 20:17 Jak radzić sobie ze stresem?
2008-12-24 20:14 Trening antystresowy
2008-12-24 20:10 Techniki radzenia sobie ze stresem